top of page

Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato, Šarūno Žagaro, toliau - Valdytojas, vykdomo interneto svetainės www.sarunaszagaras.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.


Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija.

 

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.


Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus už kompiuterių tinklų, programinės įrangos, serverių priežiūrą ir administravimą atsakingus duomenų tvarkytojus, ir kitus šioje privatumo politikoje nurodytus asmenis. Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

 

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys, slapukų naudojimas


Slapukai


Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai naršote interneto svetainėje.


Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

  • Užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;

  • Užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;

  • Sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

 

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.


Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.


Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org


Komunikacijos įrankiai


Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju trimis būdais:

  • Rašant laišką interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu;

  • Rašant žinutę duomenų valdytojui per socialinius tinklus (Facebook, Instagram), kurių nuorodos yra pateikiamos kiekviename interneto svetainės puslapyje;

  • Skambinant interneto svetainėje nurodytu Valdytojo telefono numeriu.

Tiksliai atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • Paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;

  • Paklausimą siunčiant naudojantis socialinio tinklo paskyra, tvarkomas naudotojo vardas, gautų žinučių data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.


Svarbu – paklausimą siunčiant per socialinių tinklų paskyras, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su Facebook, Instagram privatumo politikomis.

bottom of page